De stichting ECEAT

De Groene Vakantiegids is een initiatief van de stichting ECEAT, het Europees Centrum voor Eco- en Agrotoerisme. ECEAT is in 1993 opgericht als organisatie, die zich inzet voor het bevorderen van duurzaam toerisme. Haar bakermat ligt in het Oost-Europa van na de val van het IJzeren Gordijn. Biologische boeren uit Polen, Tsjechië en Hongarije werden door ECEAT bijgestaan bij het geschikt maken van hun bedrijf voor de ontvangst van vakantiegangers. Ook konden zij trainingen volgen in gastvriendelijkheid, milieuvriendelijk accommodatiebeheer en natuurbescherming.

De stichting heeft inmiddels afdelingen in bijna alle Europese landen of werkt daar samen met partnerorganisaties. Er zijn meer dan 1500 accommodaties in 28 Europese landen bij de Groene Vakantiegids aangesloten. Sinds haar oprichting hebben vele tienduizenden vakantiegangers kennisgemaakt met prachtige groene enclaves, die overal op het Europese platteland verscholen liggen en die aangesloten zijn bij de Groene Vakantiegids.

Een belangrijke doelstelling van ECEAT is dat in Europese toeristengebieden het milieu, de natuur, het landschap en de oorspronkelijke cultuur worden beschermd en het gebied zo wordt gebruikt dat ook toekomstige generaties toeristen hiervan kunnen genieten. Dit gebeurt aan de hand van kwaliteitscriteria voor basisvoorzieningen en milieuvriendelijkheid. ECEAT heeft een trekkersrol bij het formuleren van ecologische certificeringsprincipes voor zulke accommodaties, waarbij in Europees verband wordt samengewerkt met NGO's, lokale organisaties en diverse overheden.

ECEAT zet zich naast de promotie van groene accommodaties ook actief in voor de belangenbehartiging van aangesloten accommodatiehouders. Dit doet ECEAT door samen te werken met andere organisaties op het gebied van toerisme, natuur- en cultuurbescherming en verduurzaming van de landbouw. Daarom vindt u ook accommodaties die aangesloten zijn bij andere organisaties voor duurzaam toerisme of duurzame ontwikkeling.

ECEAT is ook actief in het ondersteunen van projecten die zich richten op het stimuleren van duurzaam toerisme in specifieke Europese regio’s of landen. Recente initiatieven waren er onder andere in Wit-Rusland, Polen, Tsjechië, Slowakije, Bulgarije, Servië, Kirgizië en Thailand. Hierbij lag het accent op de training van lokale ondernemers in het toeristisch ondernemerschap en het effectief promoten van de accommodaties op de Europese markt.

Op globaal niveau ondersteunt ECEAT duurzaam toerisme door haar bijdrage aan het ontwikkelen van een wereldwijde standaard voor verantwoord toerisme op basis van soortgelijke standaarden in andere sectoren, zoals die voor biologische landbouw, duurzame houtproductie (FSC) en duurzame visserij (MSC). In de marketing en acceptatie van groene toeristische producten - zoals accommodaties, excursies en bestemmingen - werkt ECEAT nauw samen met kleine en grote Europese touroperators, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de hele toeristische keten (zie ook www.travelife.info/nl).

ECEAT bevordert duurzaam toerisme in Nederland, Frankrijk en 26 andere Europese landen. ECEAT-Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. De meeropbrengst uit de verkoop van gidsen wordt geherinvesteerd in de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.

De bij ECEAT-Nederland aangesloten accommodaties zetten zich in voor een beter milieu en de bescherming van cultuur en natuur. ECEAT-Nederland ondersteunt hun activiteiten door:

  • Promotie van de aangesloten accommodaties en hun activiteiten
  • Ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van duurzame toerisme-projecten